Relacje inwestorskie

Ogłoszenie nr 1 z dnia 14.10.2019 r.

Ogłoszenie o dokonaniu wcześniejszego wykupu obligacji serii „F”

Hermes Platinum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 23 września 2019 r. spółka dokonała całkowitego przedterminowego wykupu obligacji serii „F” o wartości nominalnej 800.000,00 zł.

Realizując przedterminowy wykup obligacji serii „F” spółka spełniła na rzecz obligatariuszy wszystkie zobowiązania wynikające z wyemitowanych obligacji.


Ogłoszenie nr 2 z dnia 14.10.2019 r.

Ogłoszenie o zamiarze dokonania całkowitego przedterminowego wykupu obligacji serii „A”, „B” oraz serii „C”

Hermes Platinum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że korzystając z uprawnienia przewidzianego w warunkach emisji postanawia o przeprowadzeniu wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji serii:
„A” o łącznej wartości nominalnej w kwocie 400.000,00 zł
„B” o łącznej wartości nominalnej w kwocie 75.000,00 EURO,
„C” o łącznej wartości nominalnej w kwocie 4.140.000,00 zł.

Wcześniejszy wykup zostanie zrealizowany zgodnie z warunkami emisji wyemitowanych obligacji w terminie jednego tygodnia od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.