15 maja 2017

Obligacje korporacyjne

Dają możliwość dostępu i realizowania zysku na rynku, który posiada wysoki próg wejścia kapitałowego. Rynek logistyczny jest obecnie niezwykle atrakcyjnym rynkiem, we wczesnej fazie rozwoju. Nasze obligacje:

  • Zabezpieczone są hipotecznie
  • Posiadają atrakcyjny i stały kupon
  • Emitowane są tylko na krótkie okresy
  • Rentownością znacznie przewyższają depozyty bankowe

Dowiedz się więcej